เหมือนแผ่นหิน

แผ่นจารึกนั้น คือ ชีวิตเรา ที่หลอมรวมผนึกแน่น เป็นแผ่นหินงาม หลอมรวมกัน ด้วย ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และพึ่งพาอาศัยกัน เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ เปลี่ยนความคิดของเราเป็นแนวบวก เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ ค้นหาผู้หาญกล้า เผชิญความจริง ความถูกต้องถูกตรง เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ ดูแลความอยุติธรรม อย่างสุขุม นุ่มนวล และ เมตตา เรากำลังเรียนรู้ ที่จะ... Lire la suite

คำประกาศสดุดีผู้ยากไร้ทุกยุคทุกสมัย

บาทหลวงโจเซฟ วเรซินสกี้ ลานเสรีภาพฯ กรุงปารีส 17 ตุลาคม 1987 คำประกาศสดุดีผู้ยากไร้ทุกยุคทุกสมัย วันนี้ ณ ลานแห่งเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และพลเมืองแห่งนี้ ข้าพเจ้าขอคารวะคนยากไร้ ทั้งเด็ก และผู้เป็นพ่อแม่จำนวนนับล้านๆ คน ที่จำต้องตายไปเพราะความทุกข์ยากหิวโหย ที่เคยต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากแค้นลำเค็ญ ท่านคือ บรรพบุรุษของพวกเรา... Lire la suite

Text of the Commemorative Stone

วันที่ 17 ตุลาคม 2530 ในวันนี้ ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแห่งพลเมืองมาชุมนุมก วันที่ 17 ตุลาคม 2530 ในวันนี้ ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแห่งพลเมืองมาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ เพื่อรำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความหิวโหย ความโง่เขลา และความรุนแรง และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ความทุกข์ยากลำเค็ญของมนุษย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้รวมทั้งเ... Lire la suite