http://refuserlamisere.org/rubrique/languages?language=ht fr M ap pale nan non fanmi yo ki patisipe nan aktivite kominotè, ki te pran tan pou pataje ak nou tout lit yo mennen pou kenbe fanmi yo malgre sousi lavi a http://refuserlamisere.org/node/7930 <p align="center"><strong>M ap pale nan non fanmi yo ki patisipe nan aktivite kominotè, ki te pran tan pou pataje ak nou tout lit yo mennen pou kenbe fanmi yo malgre sousi lavi a.</strong></p><p><a href="http://refuserlamisere.org/node/7930" target="_blank">lire la suite</a></p> Témoignages Wed, 28 Nov 2018 15:27:42 +0000 Anne-Sylvie (France) 7930 at http://refuserlamisere.org Priyè inivèsèl http://refuserlamisere.org/node/2562 <div class="image-attach-teaser image-attached" style="width: 150px;"><a href="http://refuserlamisere.org/node/2562"><img src="http://refuserlamisere.org/sites/default/files/images/arton1649-1c8d1_1.thumbnail.jpg" alt="arton1649-1c8d1.jpg" title="arton1649-1c8d1.jpg" class="image image-thumbnail " width="150" height="100" /></a></div> Priyè inivèsèl <p>Pou milyonven timoun sa yo<br /> Doulè grangou ap kòde trip yo,<br /> San yon souri lespwa nan figi yo,<br /> Malgre sa yo vle kontinye renmen.<br /> Pou milyonven jèn sa yo,<br /> Malgre yo san rezon pou yo kontinye kwè,<br /> Pou yo kontinye viv,<br /> Y ap chache san yo pa jwenn li yon demen miyò<br /> Nan monn tèt anba sa a.</p> <p><strong>Tanpri Papa voye travayè pou ranmase rekòt ou a.</strong></p> <p><a href="http://refuserlamisere.org/node/2562" target="_blank">lire la suite</a></p> Outils de mobilisation Fri, 25 Oct 2013 06:11:01 +0000 Jean-Pierre (France) 2562 at http://refuserlamisere.org Powèm pou chante pòv toupatou depi toutan gen tan http://refuserlamisere.org/node/2549 <div class="image-attach-teaser image-attached" style="width: 150px;"><a href="http://refuserlamisere.org/node/2549"><img src="http://refuserlamisere.org/sites/default/files/images/arton1650-2aa33_1.thumbnail.jpg" alt="arton1650-2aa33.jpg" title="arton1650-2aa33.jpg" class="image image-thumbnail " width="150" height="100" /></a></div> <p><strong>Powèm pou chante pòv toupatou depi toutan gen tan<br /> Jounen mondyal kont lamizè - 17 oktob</strong></p> <p>Milyonven timoun, fanm ak papa pitit<br /> Ki mouri nan mizè, nan grangou, se nou jodi a ki eritye yo.<br /> O sila yo ki yè ankò te vivan, si jodi a, mwen pran lapawòl,<br /> Se pa pou mwen pale sou lanmò nou, se jan lavi nou te ye mwen vle rakonte.</p> <p><a href="http://refuserlamisere.org/node/2549" target="_blank">lire la suite</a></p> Outils de mobilisation Tue, 22 Oct 2013 20:57:38 +0000 Jean-Pierre (France) 2549 at http://refuserlamisere.org