17 oktober, jaarlijks een (ge)denkdag

Replica’s van de gedenksteen van Trocadero Sinds 1989 zijn replica’s van de gedenksteen van Trocadero ingehuldigd op volgende plaatsen in de wereld. Ontdekt ze in beeld. In steeds meer landen op diverse continenten komen op 17 oktober op tal van plaatsen honderden mensen samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog... Lire la suite

Historiek Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Van het daklozenkamp van Noisy-le-Grand naar de Werelddag van de Verenigde Naties. de oorsprong  1956: Joseph Wresinski (1917 - 1988) wordt als priester benoemd in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand nabij Parijs. Hij leeft er samen met meer dan 200 gezinnen die er, ondergebracht in halfronde noodbarakken, een bestaan leiden waarin elk... Lire la suite

Platform voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

" Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht " Père Joseph Wresinski, 17 oktober 1987 Trocadéro, Parijs Oorsprong Platform 17 oktober Ondersteuningsgroep 17 oktober - Nederland 17 oktober 1987 - 100.000 verdedigers van de mensenrechten... Lire la suite

Resolutie Verenigde Naties 1992

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Bij de keuze van deze datum werd teruggegaan naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting... Lire la suite