M ap pale nan non fanmi yo ki patisipe nan aktivite kominotè, ki te pran tan pou pataje ak nou tout lit yo mennen pou kenbe fanmi yo malgre sousi lavi a

M ap pale nan non fanmi yo ki patisipe nan aktivite kominotè, ki te pran tan pou pataje ak nou tout lit yo mennen pou kenbe fanmi yo malgre sousi lavi a. Malgre move sityasyon n ap viv, nou menm paran, nou pap sispann lite pou kenbe fanmi an. Defwa difikilte lavi a konn separe nou ak timoun nou yo. Se kè n k ap dechire lè nou anfas sityasyon sa a... Lire la suite

Priyè inivèsèl

Priyè inivèsèl Pou milyonven timoun sa yo Doulè grangou ap kòde trip yo, San yon souri lespwa nan figi yo, Malgre sa yo vle kontinye renmen. Pou milyonven jèn sa yo, Malgre yo san rezon pou yo kontinye kwè, Pou yo kontinye viv, Y ap chache san yo pa jwenn li yon demen miyò Nan monn tèt anba sa a. Tanpri Papa voye travayè pou ranmase... Lire la suite

Powèm pou chante pòv toupatou depi toutan gen tan

Powèm pou chante pòv toupatou depi toutan gen tan Jounen mondyal kont lamizè - 17 oktob Milyonven timoun, fanm ak papa pitit Ki mouri nan mizè, nan grangou, se nou jodi a ki eritye yo. O sila yo ki yè ankò te vivan, si jodi a, mwen pran lapawòl, Se pa pou mwen pale sou lanmò nou, se jan lavi nou te ye mwen vle rakonte. M ap pale de nou menm,... Lire la suite