LIBANGA YA TROCADERO
dalletrocadero.jpg

LIBANGA MPO NA LOKUMU YA BAYE BAZWI MAKAMA NA BOBOLA, ETELEMELO YA BOSOMI PE YA MAKOKI YA BATO, TROCADERO, PARIS

NA MOKOLO MWA ZOMI NA SAMBO SANZA YA ZOMI MOBU KOTO MOKO KAMA LIBUA TUKU MWAMBE NA SAMBO (17 Octobre 1987),

ATD Quart Monde

BALOBELI YA MAKOKI YA BOSOMI YA BATO NYOSO PE YA BIKOLO MOBIMBA BASANGANI LIKOLO YA ETELEMO. BAPESAKI LOKUMU EPAI YA BAYE BAMONA PASI YA NZALA, YA BOZANGI KOYEBA NA YA KOBOMA BATO. BANDIMISAMI NAKOZANGA KOBETA TEMBE ETE NGELELE EZALI ELOKO YA LIBELA TE. BASAKOLI TO BAZWI MOKANO YA KOSANGANA NA BA OYO NYOSO BAZALI KOBUNDA NA MOKILI MOBIMBA MPO NA KOSUKISA YANGO.

BISIKA OYO BATO BATINDAMI KOBIKA NA PASI TO NA NGELELE, MAKOKI YA BOSOMI YA BATO MAZALIKOTOSAMA TE, TINA WANA ESENGELI KOSANGANA MPO NA KOLUKA ETE MAKOKI MANA MATOSAMA, YANGO EZALI LIKAMBO YA MOTUYA. (Père Joseph WRESINSKI)

Mots clés :