Rólatok tanúskodom…
Logo 17 octobre

Az alábbi szavakat Joseph Wresinski mondta Párizsban, a Trocaderón, 1987. október 17-én, az emberi jogok védelmezőinek találkozóján

Gyermekek, anyák és apák
milliói és milliói,

kik belehaltatok a szegénységbe és az éhezésbe!
Akiknek örökösei vagyunk,
és akik mind éltetek egykor:
nem halálotokat idézem föl ma itt,
az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatának emlékhelyén.
Életetekről tanúskodom.

Rólatok tanúskodom, édesanyák,
akiknek nyomorra ítélt gyermekei
fölöslegesek e világon.

Gyermekeitekről tanúskodom,
akiket meggörnyeszt az éhség fájdalma,
akiknek már nincs mosolyuk,
pedig még szeretni akarnak.

Arról a milliónyi fiatalról tanúskodom,
akiknek nincs mit remélni,
nincs miért élni –
és hiába keresik a jövőt
ebben az esztelen világban.

Rólatok tanúskodom, egykori és mai szegények,
akiket elnyelnek az utak,
akik egyik helyről a másikra menekültök
megvetettként, meggyalázva.

Rólatok, akik dolgoztok, de nincs mesterségetek,
és folytonosan elcsigáz a vesződséges munka,
akiknek a keze
már nem jó semmire.

Férfiak, nők és gyermekek milliói,
akiknek még van vér az ereiben,
hogy küzdjenek.
Akiknek a szelleme lázad
a rájuk kényszerített sors ellen.
Akiknek a bátorsága kiköveteli
a felbecsülhetetlen méltósághoz való jogot.

Rólatok tanúskodom,
gyermekek, nők és férfiak,
akik nem átkozni akartok,

de szeretni és imádkozni, dolgozni egyesülni,
hogy egy szolidáris föld szülessen meg.
Egy föld, a mi földünk,
ahol minden ember önmaga legjavát adhatja,
mielőtt meghal.

Rólatok tanúskodom,
férfiak, nők és gyermekek,

kiknek nevét szívek, kezek és szerszámok vésték
az Emberi Szabadságjogok márványába.
Tanúskodom rólatok, hogy az emberek végre
embernek tekintsék egymást
és örökre elutasítsák
a nyomor sorsszerűségét.