Aan de oorsprong van deze dag: Père Joseph Wresinski (1917-1988)
arton136.jpg

Aan de oorsprong van deze dag, een man die zelf in grote armoede heeft geleefd

Biografie

1917 - Joseph Wresinski wordt op 12 februari in zeer armoedige omstandigheden in het Franse Angers geboren, zoon van de Spaanse Lucrecia Sellas en de Pool Wlasislaw Wresinski.

1946 - Hij wordt tot priester gewijd op 29 juni in Soissons in Frankrijk.

1956 - Op 14 juli komt hij aan in de sloppenwijk van Noisy-le-Grand.

1957 - Hij sticht de beweging ATD Vierde Wereld in Noisy-le-Grand.

Joseph Wresinski

1979 - Hij wordt lid van de Sociaal-Economische Raad in Frankrijk.

1986 - Hij wordt in deze raad belast met het rapport "Grote armoede en economische en sociale onzekerheid", de eerste nationale analyse van grote armoede en een allesomvattende strategie van armoedebestrijding.

1987 - De Raad neemt dit rapport op 11 februari aan. Het oefent grote invloed uit op het Franse overheidsbeleid en het is ook door officiële instanties in menig ander land bestudeerd. _Op 17 oktober onthult hij op het plein van de Rechten van de Mens (Trocadero) in Parijs een gedenksteen ter ere van alle slachtoffers van grote armoede en van al degenen die zich samen inzetten om aan grote armoede een einde te maken. Zo ontstaat de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

1988 - Op 14 februari sterft Joseph Wresinski in Parijs. Hij laat een bijzondere erfenis na, gebaseerd op de ervaring van grote armoede. Zijn uitvaart heeft plaats onder grote publieke en politieke belangstelling in de kathedraal Notre Dame in Parijs. Hij ligt begraven in het internationale centrum van de Beweging ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (Frankrijk).